Choď na obsah Choď na menu
 


******  *************

Vitaj na stránke Fyzikus.

 

 

Obrázok

Fyzika, ako veda, skúma, pozoruje a analyzuje javy, ktoré človeka obklopujú počas celého života. Na tejto stránke sa snažím žiakom našej školy,ale aj širšej verejnosť, pomôcť preniknúť zaujímavou formou do tajomstiev fyziky. Postupne tu budú zverejňované nové témy z preberaného učiva jednotlivých ročníkov, témy s pochopením ktorých by mohli vzniknúť menšie problémy. Prostredníctvom chatu sa s registrovanými účastníkmi môžeme o daných problémoch porozprávať. Taktiež je možnosť priamej komunikácie pomocou Skype, Facebook (v prípade,že je žiak chorý a je v domácom ošetrení). V súvislosti s fyzikou čerpám  veľa inšpirácie aj z iných zdrojov.

Fyzikus Ucitel | Vytvořte si svou vlastní vizitku

 

 

!!!!!Na stránke sa intenzívne pracuje od začiatku školského roka 2008/2009 a v priebehu ďalších školských rokov je pravidelne aktualizovaná v súlade s výučbou v rámci školského vzdelávacieho programu. Do jednotlivých kapitol v podmenu "Výuka" sú dopĺňané stručné prehľady učebných látok so stručnou osnovou, ako požiadavkou na žiakov pre osvojenie si vedomostí z prebraného učiva v jednotlivých ročníkoch Dúfam,že sa mi v spolupráci s mojimi žiakmi podarí vyrobiť jednoduchú multimediálnu učebnicu fyziky.!!!!!!!!!! 

Autor stránky: Mgr. Martin Bačiak

 

Obrázok

 

Klikni na tento link a pozri si videa zo života v našej škole.

Nastaviť Fyzikusa ako domovskú stránku

 

Obrázok  Obrázok

 

 

IP

 

PageRank