Choď na obsah Choď na menu
 


 !!!!! Na tejto podstranke budeme priebežne dopĺňať videa zaujímavých pokusov......aj vlastných!!!

Výroba zdroja elektrického napätia z citrónu ako zdroja kyseliny citrónovej a medenej a zinkovej elektródy. Chemickou reakciou medzi kyselinou citrónovou a kovovými elektródami vznika na ich koncoch elektrické napätie merateľné voltmetrom.

 

Vyroba zdroja elektrického napätia- Voltového stĺpca (článku)

Prstencové zatmenie Slnka

Meranie hmotnosti telesa pomocou rovnoramenných váh

Zmena dĺžky kovových tyčí pri ich ohrievaní a ochladzovaní

Spravanie sa nerovnorodého telesa v kvapalivne v závislosti od zmeny hustoty kvapaliny.

Video pojednava o zmene hydrostatickeho tlaku v suvislosti od hlbky pod hladinou kvapaliny.

Elektrizovanie a uzemnenie elektrometra

Meranie objemu pevného telesa pomocou odmerného válca

Laboratórna úloha (8. ročník) zameraná na meranie fyz. veličín potrebných pre výpočet prijatého tepla telesom.

Laboratórna práca z fyziky pre 9. ročník ZŠ zameraná na zistenie ohniskovej vzdialenosti spojnej šošovky a zobrazenie predmetu vytvorením jeho obrazu na tienidle.

 

Magnetizácia látky

Ťažisko telesa

Hráme sa na atómy

Laboratórna práca zameraná na určenie priemernej rýchlosti pohybujúceho sa telesa.

Magnet a elektromagnet- výstižná prezentácia o magnetizme

 

Princíp činnosti elektromotora-elektrický prúd prechádzajúci cievkou vytvára v jej okolí magnetické pole. Ak sa takáto cievka nachádza vo vonkajčom rovnorodom poli,po pripojení na zdroj elektrického napätia začne vplyvom vonkajšieho a vlastného magnetického poľa rotovať.

Spaľovací motor

Zaujímavá levitácia

Aj toto dokáže ZVUK

Princíp počutia zvukov ľudským uchom

Akomodácia očnej šošovky

Zobrazovanie predmetu na sietnici,zorný uhol

Vesmírne zábery z Hubblovho teleskopu

Zrýchlenie telesa na nadzvukovú rýchlosť